2. Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin Tüzüğüne göre her yılın Mart ayı içerisinde Olağan Genel Kurulumuzu yapmamız gerekmektedir. Buna göre Yönetim Kurulu tarafından İkinci Olağan Genel Kurulun 30 Mart Çarşamba Günü Saat 18:00’de TEDAŞ Konferans Salonunda yapılması planlanmaktadır. Derneğimizin en yetkili karar alma organı olan Genel Kurul’da; gerekli tüzük değişikliklerini yapmak ve içinde olduğumuz döneme ilişkin bilgilendirmeleri yapmak, önümüzdeki dönem faaliyetlere ilişkin kararlar almak ve yeni dönemde görev alacak yönetim ve denetim kurullarının belirleyebilmek için katılımınız önem arz etmektedir.

Bu çerçevede Genel Kurul gündemi aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

Seçimli Genel Kurul için salt çoğunluğun Genel Kurul’da bulunduğunun tespiti ve tutanak altına alınması

Başkan, vekil ve kâtipten oluşan 3 kişilik divan kurulunun belirlenmesi

Açılış konuşması
Yönetim kurulunun ibrası
Faaliyet raporu sunulması
Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi
Mali raporun sunulması
Bilanço raporunun sunulması
Dernek organlarının ve adayların tanıtılması
Seçim
Seçim sonuçlarının ilanı
Dilek, temenniler ve kapanış

Genel kurulda gündem maddesi eklenmesi için veya söz almak için genel kurul esnasında divan kurulunca belirlenen usullere uyulması gerekmektedir.

Görüş ve önerileriniz için derneğimizin mail adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz (info@etkuzmanlari.org)

Bilgilerinize sunarız.

Saygılarımızla,

ETK Uzmanları Derneği
Geçici Yönetim Kurulu