2. Olağan Genel Kurul Sonuç Duyurusu

Bilindiği üzere dernek tüzüğümüz gereği 2. Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Mart 2016 Çarşamba günü gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda sırasıyla; açılış ve yoklama, divan heyeti seçimi, denetim kurulu faaliyet raporu sunumu ve ibrası, yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali bilanço raporu sunumu ve ibrası, tüzük değişikliği yeter sayısı tespiti ve tüzük değişikliklerinin görüşülmesi, yönetim kurulu gündem önerileri değerlendirmesi ve dernek organları seçimleri yapılmıştır.

Toplantıda tüzük değişikliği için gerekli 2/3 üye çoğunluğu sağlanmış ve tüzük değişikliği teklifleri görüşülmüştür.

Ayrıca Genel Kurul Yönetim Kurulu üyelerince önerilen gündem değerlendirilmesine geçilerek, gündemdeki hususlar görüşülmüştür.

Dernek organları seçimini yapılmıştır.

Derneğin işleyişi ile ilgili üyelerimizden fikirler alınmış, toplantı dilek ve temenniler ile sonlandırılmıştır.

Derneğimiz 2. Olağan Genel Kurulunda alınan kararların hayırlı olmasını diler, katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Ayrıca dernek organlarına seçilen arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu