3. Olağan Genel Kurul Sonuç Duyurusu

Bilindiği üzere dernek tüzüğümüz gereği 3. Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2017 Çarşamba günü gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda sırasıyla; açılış ve yoklama, divan heyeti seçimi, denetim kurulu faaliyet raporu sunumu ve ibrası, yönetim kurulu faaliyet raporu ve mali bilanço raporu sunumu ve ibrası, tüzük değişikliği yeter sayısı tespiti ve tüzük değişikliklerinin görüşülmesi, yönetim kurulu gündem önerileri değerlendirmesi ve dernek organları seçimleri yapılmıştır.

Toplantıda tüzük değişikliği için gerekli 2/3 üye çoğunluğu sağlanamadığı için tüzüğümüzde değişiklik yapılamamıştır.

Toplantıda dernek organları seçimi yapılmış, Derneğin işleyişi ile ilgili üyelerimizden fikirler alınmış, toplantı dilek ve temenniler ile sonlandırılmıştır.

Derneğimiz 3. Olağan Genel Kurulunda alınan kararların hayırlı olmasını diler, katılan tüm üyelerimize teşekkür ederiz. Ayrıca dernek organlarına seçilen arkadaşlarımıza başarılar dileriz.

Yönetim Kurulu:

Onur DÖNMEZÇELİK – Başkan

Erhan ÇAKIR – Başkan Yardımcısı ve Dış İlişkiler

Latife DEMİRTAŞ – Sayman

Mehmet Fatih İNAL – Katip

Osman ERK – Hukuk İşleri

Emre KALKAN – Yayın İşleri

Oğuz Kürşat KABAKÇI – Eğitim İşleri

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu