Dördüncü Olağan Genel Kurul Sonuç Duyurusu

Bilindiği üzere dernek tüzüğümüz gereği 4. Olağan Genel Kurul Toplantısı 22 Mart 2017 Perşembe günü gerçekleştirilmiştir.

Toplantıda sırasıyla;

  • Saygı Duruşu ve İstiklal Marşı
  • Divan Kurulu Seçimi
  • Açılış Konuşması
  • Yönetim Kurulu Dernek Faaliyet ve Mali Raporu Sunumu ve İbrası
  • Denetim Kurulu Denetim Raporu Sunumu ve İbrası
  • Tüzük Değişiklik Tekliflerinin Görüşülmesi
  • Yönerge ve Gündem Tekliflerinin Görüşülmesi
  • Yönetmelik ve İlgili Yönergelerde Değişiklik Yapılabilmesine Yönelik Çalışma Grubunun Oluşturulması ve Genel Kurul Onayına Sunulması
  • Dernek Organları Seçimleri

hususları ele alınmıştır.

Toplantıda tüzük değişikliği için gerekli 2/3 üye çoğunluğu sağlanmış ve tüzük değişiklikleri yapılmış olup, Dernek Organları seçimlerinde 2018-2019 Döneminde görev alacak üyelerimiz şu şekilde belirlenmiştir.

Yönetim Kurulu:

Onur DÖNMEZÇELİK

Alper AYDIN

Oğuz KÜRŞAT KABAKÇI

Latife DEMİRTAŞ

Hakan Şener AKATA

Recep UZUNOĞLU

Ahmet ANIL

Denetim Kurulu:

Ali AĞIRTOPÇU

Özgür SARHAN

Tuğba Baysal ÇİFTÇİ

Toplantı dilek ve temenniler ile sonlandırılmıştır.

Bu anlamda Genel Kurula katılarak tüzüğümüzü değiştirecek sayıya ulaşmamızı sağlayan değerli üyelerimize ve bugüne kadar emeği geçen önceki yönetim ve denetim kurulu üyelerimize teker teker en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ayrıca yeni seçilen yönetim ve denetim kurulu üyelerimize görevlerinde başarılar diliyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu