22 Mart 2018 tarihinde gerçekleştirmiş olduğumuz 4. Olağan Genel Kurulda yapmış olduğumuz düzenlemeler neticesinde “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği Tüzüğü” onaylanarak 23 Temmuz 2018 tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiştir. Yeni tüzüğümüz, derneğin görev kapsamının ETK Uzmanlığı yapısına odaklanması, üyelik kabul, disiplin ve ayrılış hususlarında yeni düzenlemeleri barındırması ve dernek kurucu üyeleri ile geçici yönetim kurulu üyelikleri maddelerinin iptali özelliklerini taşımaktadır. Bu anlamda yeni tüzüğümüz ile derneğimizin ikinci kuruluş (gelişim) aşaması tamamlanmıştır. Tüzüğümüzün değiştirilmesinde emeği geçen tüm üyelerimize tekrardan teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği Tüzüğü

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu