Derneğimiz; temel olarak

  1. Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlarının kariyer ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak,
  2. Bilimsel araştırmalar yapmak, yayınlamak ve yapılmasına katkı sağlamak,
  3. Üyelerin mesleki konuları ile ilgili görüş ve önerilerini yetkililerle paylaşmak,
  4. Üyeler arasında dayanışmayı, sosyal ve ekonomik yardımlaşmayı sağlamak,
  5. Üyelerin hak ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek,

amaçları ile

  1. Üyelerinin bilgi ve becerilerine katkı sunacak toplantı, eğitim, konferans, bilgi şöleni, panel, çalıştay, kurs vb. faaliyetlere katılır ve düzenler.
  2. Enerji ve tabii kaynaklar sektörlerine yönelik mevzuat çalışmaları yapar; yetkili makamlara önerilerde bulunur.
  3. Gerekli olan her türlü bilgi, belge, doküman ve yayınları temin eder ve dokümantasyon merkezi kurar.
  4. Üyelerin her türlü haklarını ve menfaatlerini korumak ve geliştirmek doğrultusunda mevzuat çalışmaları dahil gerekli çalışmaları yapar; yetkili makamlara önerilerde bulunur.