Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneğinin yayın organı olan uzmANaliz Dergisinin 2017 yılı sonunda çıkarılan 1. sayısının bütününe aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Yazar Konu Tür
Giriş
Çalışma Grubu Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Verimliliği 2017 Raporunda Ön Plana Çıkan Bilgiler Rapor
Bahadır Sercan GÜMÜŞ Faz Değiştiren Maddelerin Enerji Depolamadaki Yeri Makale
Barış SANLI Reel Elektrik Fiyatları Düşüşe Devam Eder mi? Makale
Bilal DÜZGÜN Termik Santrallerde Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması -I Makale
Engin İLSEVEN Orta ve Uzun Dönemli Fiyat Tahmin Çalışmaları İçin Elektrik Talebinin Tahmin Edilmesi Makale
Oğuz Kürşat KABAKÇI Türkiye’de Yeni Yapılan Binaların Çatılarında Belirli Güçlerde Fotovoltaik Panel Kullanımının Zorunlu Tutulmasının Etkilerinin İncelenmesi Makale
Onur DÖNMEZÇELİK Türkiye’de Resmi Elektrik Talep Tahmini Uygulamaları –I– Genel Bakış Makale
Osman ERK Uluslararası Petrol Piyasalarında Yedi Kızkardeşler ve Yeni Yedi Kızkardeşler Makale
Özgür SARHAN Enerji Sektöründe Veriye Ulaşmak Makale
Salih SARI Nükleer Enerjinin Dünü, Bugünü ve Yarını: Sayısal Veriler Temelinde Bir Değerlendirme Makale
Yunus GÜLBAHAR İki Kat Zorluk: Daha Fazla Enerji, Daha Az Emisyon Çeviri
Çalışma Grubu İstatistiki Bilgiler Rapor