Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneğinin yayın organı olan uzmANaliz Dergisinin 2017 yılı sonunda çıkarılan 1. sayısının bütününe aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

YazarKonuTür
Giriş
Çalışma GrubuUluslararası Enerji Ajansı Enerji Verimliliği 2017 Raporunda Ön Plana Çıkan BilgilerRapor
Bahadır Sercan GÜMÜŞFaz Değiştiren Maddelerin Enerji Depolamadaki YeriMakale
Barış SANLIReel Elektrik Fiyatları Düşüşe Devam Eder mi?Makale
Bilal DÜZGÜNTermik Santrallerde Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması -IMakale
Engin İLSEVENOrta ve Uzun Dönemli Fiyat Tahmin Çalışmaları İçin Elektrik Talebinin Tahmin EdilmesiMakale
Oğuz Kürşat KABAKÇITürkiye’de Yeni Yapılan Binaların Çatılarında Belirli Güçlerde Fotovoltaik Panel Kullanımının Zorunlu Tutulmasının Etkilerinin İncelenmesiMakale
Onur DÖNMEZÇELİKTürkiye’de Resmi Elektrik Talep Tahmini Uygulamaları –I– Genel BakışMakale
Osman ERKUluslararası Petrol Piyasalarında Yedi Kızkardeşler ve Yeni Yedi KızkardeşlerMakale
Özgür SARHANEnerji Sektöründe Veriye UlaşmakMakale
Salih SARINükleer Enerjinin Dünü, Bugünü ve Yarını: Sayısal Veriler Temelinde Bir DeğerlendirmeMakale
Yunus GÜLBAHARİki Kat Zorluk: Daha Fazla Enerji, Daha Az EmisyonÇeviri
Çalışma Grubuİstatistiki BilgilerRapor