Dernek Kararları

2015-2016 Dönemi

1 NOLU KARAR – 02.06.2015

 1. Geçici Yönetim Kurulu görev dağılımının yapılması
 2. Beyanname ve bildirimleri doldurma görevinin Cahide ZİYA’ya verilmesi
 3. Dernek adına banka hesabı açılması görevinin Cahide ZİYA ve Mehmet Fatih İNAL’a verilmesi

2 NOLU KARAR – 17.06.2015

 1. Ankara Valiliği’nden alınan yazılı bildirim ile tüzük değişikliği yapılarak Yönetim Kurulu görevlendirilmesi güncellenmiştir.
 2. Dernek adına mühür ve kaşe yaptırılması için Ali AĞIRTOPÇU ve Zeki Mehmet BAŞKURT’un görevlendirilmesi
 3. 1 Nolu kararın 2. ve 3. maddesinin oy birliği ile iptal edilmesi

3 NOLU KARAR – 23.07.2015

 1. 5 cilt gelir, 5 cilt gider makbuzu bastırılması ve bu görevin Özgür SARHAN ile Volkan YARAMIŞ’a verilmesi
 2. Dernek giriş aidatının ve üyelik aidatının belirlenmesi ve belirlenen tutarların Genel Kurul kararına kadar geçerli olması

4 NOLU KARAR – 24.08.2015

 1. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi

5 NOLU KARAR – 28.08.2015

 1. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi

6 NOLU KARAR – 17.09.2015

 1. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi

7 NOLU KARAR – 15.10.2015

 1. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi

8 NOLU KARAR – 05.11.2015

 1. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi
 2. 3 Nolu kararın 2. maddesinin karar merciinin Genel Kurul olduğu saptanarak maddenin iptal edilmesi
 3. İlk Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın yer, tarih ve saatinin belirlenmesi

9 NOLU KARAR – 12.11.2015

 1. Geçici Yönetim Kurulu Üyesi Volkan YARAMIŞ’ın istifası

10 NOLU KARAR – 01.11.2015

 1. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının yapılması
 2. Kırtasiye ve sarf malzeme alımı görevi için Latife DEMİRTAŞ’ın görevlendirilmesi
 3. Beyanname ve bildirimlerin doldurulması yetkisinin Adem BİLMEZ’e verilmesi
 4. Dernek üye aidatları, bağış ve yardımlar ile ilgili diğer finansal işlemler için banka hesabı açılması görevinin Ömer Faruk DEMİRKOL’a verilmesi

11 NOLU KARAR – 23.12.2015

 1. Özgür SARHAN’ın Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi

12 NOLU KARAR – 20.01.2016

 1. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi
 2. Yayın Kurulu oluşturulması için Zeki Mehmet BAŞKURT’un görevlendirilmesi
 3. Dernek Beyanname Formunun bildirimini yapması için Adem BİLMEZ’in görevlendirilmesi

13 NOLU KARAR – 26.01.2016

 1. Dernek adresinin taşınması
 2. Vergi numarası alınması için Ömer Faruk DEMİRKOL’un görevlendirilmesi

14 NOLU KARAR – 01.03.2016

 1. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi
 2. İkinci Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın yer, tarih ve saatinin belirlenmesi

15 NOLU KARAR – 10.03.2016

 1. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi

2016-2017 Dönemi

16 NOLU KARAR – 27.04.2016

 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının yapılması
 2. Elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri verme yetkisi için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Adem BİLMEZ’in yetkilendirilmesi

17 NOLU KARAR – 02.05.2016

 1. TÜBİTAK ve ETKB Arz Güvenliği Dairesi Başkanlığı işbirliği ile 17 Mayıs 2016 tarihinde Marmara Bölgesi Enerji Arz Güvenliği konusunda çalıştay yapılması, çalıştay hazırlığı için Adem BİLMEZ ve Özgür SARHAN’ın görevlendirilmesi
 2. Medical Park Batıkent Hastanesi ve Ankyra Spor Salonu ile üyelere indirimli hizmet sağlanması konusunda sözleşme imzalanması için Adem BİLMEZ’in yetkilendirilmesi

18 NOLU KARAR – 01.06.2016

 1. Haziranın ikinci haftasında üyelerin ve beraberlerinde getirecekleri bir kişinin yemek ücretinin yüzde ellisi dernek bütçesinden karşılanmak üzere iftar yemeği düzenlenmesi
 2. Üyelere dağıtılmak ve/veya dernek tanıtımında kullanmak üzere ürettirilecek promosyon materyalleri konusunda gerekli çalışmaların yapılması için Bilal DÜZGÜN, Mustafa ERKEÇ, Ömer Faruk DEMİRKOL ve Saniye KESER’in görevlendirilmesi

19 NOLU KARAR – 03.08.2016

 1. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi
 2. Yönetim Kurulundan boşalan üyeliklere 30.03.2016 tarihinde gerçekleştirilen 2. Olağan Genel Kurulda yapılan seçim sonucu yedek listede bulunan üyelerin sırayla davet edilmesi

20 NOLU KARAR – 10.08.2016

 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının yapılması
 2. Derbis şifresi alınması ve Derbis şifresi kullanılarak elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri verme yetkisi için Yönetim Kurulu Başkanı Sn. Özgür SARHAN’ın yetkilendirilmesi
 3. Katip Saniye KESER’in aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan vekili olarak görevlendirilmesi

21 NOLU KARAR – 25.10.2016

 1. Banka işlemleri için Sayman Latife DEMİRTAŞ’ın görevlendirilmesi

22 NOLU KARAR – 13.02.2017

 1. Üyeliklerin sonlandırılmasının tespiti

23 NOLU KARAR – 28.02.2017

 1. Üçüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı’nın yer, tarih ve saatinin belirlenmesi

24 NOLU KARAR – 02.03.2017

 1. 2015 yılına ait Dernek Beyannamesi’nin değiştirilmesi için Sayman Latife DEMİRTAŞ’ın görevlendirilmesi
 2. Üyelik başvurusunun değerlendirilmesi

25 NOLU KARAR – 02.03.2017

 1. 2015 yılına ait Dernek Beyannamesi’nde değişiklik yapılmasına gerek olmadığına dair tespit
 2. Dernek Beyanname Formunun bildirimini yapması için Başkan Özgür SARHAN’ın görevlendirilmesi

2017-2018 Dönemi

26 NOLU KARAR – 20.03.2017

 1. Yeni Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının yapılması
 2. Derbis şifresi alınması ve bu şifre kullanılarak elektronik ortamda beyanname ve bildirimleri verme yetkisinin Yönetim Kurulu Başkanı Onur DÖNMEZÇELİK’e verilmesi
 3. Dış İlişkiler Sorumlusu Erhan ÇAKIR’ın aynı zamanda Yönetim Kurulu Başkan Vekili olarak görevlendirilmesi

27 NOLU KARAR – 05.04.2017

 1. Tüm Bankacılık işlemleri için Sayman Latife DEMİRTAŞ’ın görevlendirilmesi
 2. Mehmet Fatih İNAN’ın Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının kabul edilmesi
 3. Yönetim Kurulun’da boşalan üyeliğe 3. Olağan Genel Kurul’da yapılan yönetim kurulu seçim sonuçlarına göre yedek listede bulunan üyelerin sırasıyla davet edilmesi
 4. Dernek resmi web sitesinin tasarımı için Yönetim Kurulu Başkanı Onur DÖNMEZÇELİK ve Yayın İşleri Sorumlusu Emre KALKAN’ın görevlendirilmesi

28 NOLU KARAR – 18.04.2017

 1. Yönetim Kurulu Üyelerinin görev dağılımının yapılması

29 NOLU KARAR – 15.05.2017

 1. Dernek tarafından düzenlenen Enerji ve Tabii Kaynaklar Söyleşileri ile ilgili duyuru nitelikli e-postaların tüm ETK Uzman ve Uzman Yardımcılarına gönderilmesi
 2. Yönetim Kurulu İç Çalışma Yönergesinin hazırlanması konusunda Yönetim Kurulu Başkanı Onur DÖNMEZÇELİK’in yetkilendirilmesi
 3. 2017 ve 2018 yıllarına ait tahmini bütçelerin hazırlanması
 4. Tüm ETK Uzman ve Uzman Yardımcılarıyla birim bazında derneğe ilişkin tanıtım toplantılarının yapılması

30 NOLU KARAR – 30.05.2017

 1. Osman ERK’in Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifasının uygun görülmesi
 2. Dernek tarafından çıkarılacak ve Derneğin sitesinde yayımlanacak e-Bültenin hazırlık çalışmaları için Yönetim Kurulu Başkanı Onur DÖNMEZÇELİK ve Yayın Sorumlusu Emre KALKAN’ın görevlendirilmesi
 3. Dernek tarafından düzenlenecek söyleşiler için konu dağılımı ve konuşmacı profili hazırlanması için Eğitim Sorumlusu Oğuz Kürşat KABAKÇI’nın görevlendirilmesi
 4. “ETK Uzmanları Masa Toplantıları” adı altında enerji ve tabii kaynaklar sektörüne dair güncel gelişmelerin ve konuların tartışılacağı programların düzenlenmesi
 5. İftar Yemeği Organizasyonunun düzenlenmesi için Latife DEMİRTAŞ’ın gerekli araştırmaları yapması ve organizasyon faaliyetlerini yürütmesi için görevlendirilmesi
 6. Dernek Üyeleri ile paylaşılan yayınların bilgilendirme amaçlı olduğu, dernek ve üyeleri ile herhangi bir organik bağının olmadığının dernek üyelerine duyurulması
 7. Dernek Üyeleri kapsamında üyelerin ETK Uzmanlık Tezlerinin konu başlıklarının ilgili yazarlardan e-posta ortamında izin alındıktan sonra Dernek sitesinde yayımlanması
 8. Üniversite kütüphaneleri ile işbirliği protokolleri yapılması hususunda çalışma yürütülmesi
 9. Logo Tasarımı çalışmaları için Yönetim Kurulu Başkanı Onur DÖNMEZÇELİK ve Yayın Sorumlusu Emre KALKAN’ın görevlendirilmesi
 10. Dernek Üyelerine indirimli olarak İngilizce Dil Kursu bulunması için Eğitim Sorumlusu Oğuz Kürşat KABAKÇI ve Sayman Latife DEMİRTAŞ’ın görevlendirilmesi
 11. Gerekli hallerde harcama yetkisinin Sayman tarafından Yönetim Kurulu Başkanına resmi tutanakla devredilebilmesi
 12. Yönetim Kurulun’da boşalan üyeliğe 3. Olağan Genel Kurul’da yapılan yönetim kurulu seçim sonuçlarına göre yedek listede bulunan üyelerin sırasıyla davet edilmesi

31 NOLU KARAR – 14.06.2017

 1. Yönetim Kurulu Görev Dağılımı
 2. 15.06.2017 Perşembe günü DSi 5. Bölge Müdürlüğünde düzenlenecek olan “ETK Uzmanları Derneği İftar Programı”na katılım sağlayacak Dernek Üyeleri ve yanlarında getirecekleri 1(bir) kişinin yemek ücretlerinin yarısının Dernek Bütçesinden ödenmesi (Yemek Ücreti 20 (Yirmi) TL)
 3. Yönetim Kurulu Başkanı Onur DÖNMEZÇELİK tarafından hazırlanan “Yönetim Kurulu İç Çalışma Görev Planlaması” taslağının Yönetim Kurulu tarafından kabulü (http://www.etkuzmanlari.org/wp-content/uploads/2017/06/Yönetim-Kurulu-İç-Çalışma-Planlaması.pdf)
 4. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi

32 NOLU KARAR – 03.07.2017

 1. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi

33 NOLU KARAR – 10.08.2017

 1. Üyelik başvurularının değerlendirilmesi
 2. Baskı işlemleri için Oğuz Kürşat KABAKÇI ve Alper AYDIN’ın görevlendirilmesi
 3. Yayınların dağıtımı konusunda Emre KALKAN’ın görevlendirilmesi
 4. Makalelerin dağıtımı konusunda Emre KALKAN’ın ve Alper AYDIN’ın görevlendirilmesi

34 NOLU KARAR – 19.09.2017

 1. Dernek çatısı altında yayımlanacak derginin isminin “uzmANaliz” olması
 2. Dergi, Dernek logosu ve ambleminin tasarımına ilişkin fiyat teklifleri arasında fiyat olarak en uygun teklifin kabul edilmesi
 3. Dergi tasarımı çalışmaları için kapak dahil sayfa başına 20 TL ve dergi logosu ile ambleminin düzenlenmesine ise 100 TL fiyat üzerinden anlaşma sağlanması
 4. Dergi, Dernek logosu ve amblemi tasarımı işinin yapılması için Tuğrul ŞEVİK (TC:……………) ile hizmet alım sözleşmesinin yapılması
 5. Dernek çatısı altında yayımlanacak derginin künyesinde; Dernek Adına Yayın Sahibi Onur DÖNMEZÇELİK, Editör Oğuz Kürşat KABAKÇI, Yazı İşleri Sorumlusu Emre KALKAN, Yayın Kurulu Bilal DÜZGÜN ve Özgür SARHAN, Grafik Tasarım Tuğrul ŞEVİK olarak belirlenmesi

35 NOLU KARAR – 05.10.2017

 1. Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi tarafından organize dilen “Networking of NGO on Energy Efficiency and Enviroment” projesi kapsamında 05.10.2017 tarihli sözleşmenin imzalanmasına yönelik Yönetim Kurulu Başkanı Onur DÖNMEZÇELİK’in yetkilendirilmesi

36 NOLU KARAR – 09.10.2017

 1. uzmANaliz dergisinde yer almak üzere Yönetim Kurulu Üyelerinin kamuoyuna açık veri tabanlarından elde edilecek enerji istatistikleri göstergeleri hazırlamaları konusunda görevlendirilmesi
 2. uzmANaliz dergisinde yayımlanacak 11 Makalenin yayın kurulu tarafından incelenmiş hallerinin 09.10.2017 tarihi ile onaylanması
 3. Yayımlanacak derginin ilk sayısının kamuoyuna kapalı şekilde ETKB makamı üst yöneticilerine ve daha sonra dernek üyelerine yayımlanması
 4. Masa toplantılarının ikincisinin yapılmasına yönelik EİGM faaliyetleri kapsamında sunum planının hazırlanması için Yönetim Kurulu Üyeleri Latife DEMİRTAŞ, Alper AYDIN ve Tuğba ATLI’nın görevlendirilmesi
 5. ETK Uzmanlığı yapısının oluşturulmasının 5. Yılına özel bir kutlama organizasyonu yapılması
 6. Derneğe ait taşınır mallar listesi hazırlamak ve derneğin ihtiyaçları doğrultusunda malların temini ve envanteri için bütçe düzenlenmesinde sayman Latife DEMİRTAŞ’ın görevlendirilmesi
 7. Dernek Tüzüğü’nde revizyon yapılmasına yönelik çalışmaların başlatılması için Yönetim Kurulu Üyesi Tuğba ATLI’nın görevlendirilmesi