4. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yapılan değişikliklerin derç edildiği tüzüğümüz İl Dernekler Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup, onaylı tüzüğümüzün son haline aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

ETK Uzmanları Derneği Tüzüğü