Değerli Üyelerimiz;

Derneğimiz Tüzüğüne göre her yılın Mart ayı içerisinde Olağan Genel Kurulumuzu yapmamız gerekmektedir. Buna göre DÖRDÜNCÜ OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI 22 MART 2017 PERŞEMBE GÜNÜ SAAT 18:00’DE BAKANLIĞIMIZ KAMPÜSÜ İÇERİSİNDE YER ALAN TEDAŞ MİSAFİREVİ’NDE YEMEKLİ olarak yapılacaktır. Derneğimizin en yetkili karar alma organı olan Genel Kurula;  2017-2018 Dönemine ilişkin Yönetim Kurulu Faaliyetlerine Yönelik Raporların Sunumu, Genel Değerlendirmesi ve Denetim İşlemleriyle Beraber İbrası, Gerekli Tüzük Değişikliklerinin Görüşülmesi, Mesleğimize Yönelik Mevcut Gelişmelerin Değerlendirilmesi, Önümüzdeki Dönem Faaliyetlerine İlişkin Kararların Alınması ve 2018-2019 Dönemi Dernek Organlarında Görev Alacak Yönetim ve Denetim Kurullarının belirlenmesi için katılımınız önem arz etmektedir. Toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 29 Mart 2017 Günü Saat 18:00’de yine TEDAŞ Misafirevinde yapılacaktır.

Bu çerçevede Genel Kurul gündemi aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

Genel Kurulda gündem maddesi eklenmesi için tüzük hükümlerine  ve söz almak için genel kurul esnasında divan kurulunca belirlenen usullere uyulması gerekmektedir.

Ayrıca Genel Kurulda yapılacak organ seçimleri için Yönetim Kurulu veya Denetim Kuruluna aday olmak isteyen üyelerimizin info@etkuzmanlari.org adresine e-posta atmalarını rica ediyoruz. Yönetim Kurulunda oluşacak görev dağılımına yönelik bilgilendirme amacıyla örnek bir doküman ek-3’de yer almaktadır.

Saygılarımızla

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu