Enerji ve Tabii Kaynaklar alanında sektöründe öne çıkan uzmanların katılımı ile düzenlediğimiz Enerji Söyleşilerinin dördüncüsünü 3 Kasım 2016, beşincisini 4 Kasım 2016 tarihlerinde gerçekleştirmiş bulunmaktayız.

Dördüncü Söyleşimizde;

Gerek ulusal gerekse küresel enerji piyasalarında önemli tecrübelere sahip olan Enerji Ticareti Derneği (ETD) Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Anduvap Servet AKGÜN, ETD tarafından hazırlanan, Türkiye enerji ticaretinin durumunu ortaya koyan ve enerji ticaretinin geliştirilmesine yönelik tasarım ve mekanizmaların yer aldığı “Türkiye’de Enerji Ticaretinin Gelecek 5 Yılı (Rapor 5)” adlı raporun sunumunu gerçekleştirmiştir.

Rapor 5’te 5 sloganı ile enerji ticaretinde önümüzdeki beş yıl süresince odaklanmayı gerektiren beş temel konuyu ele almaktadır:

  1. Bölüm: Kendi Felsefemizi Oluşturmalıyız
  2. Bölüm: Piyasalar Ancak Derinlikle Var Olur
  3. Bölüm: Fiyatın Yeniden Keşfi
  4. Bölüm: Kredibilite Olmazsa Olmaz
  5. Bölüm: İletim ve Ticaret Entegrasyonunda Saklı Fırsatlar

Beşinci Söyleşimizde ise;

Uluslararası arenada önemli tecrübelere sahip ve ülkemizin önde gelen enerji uzmanlarından, merkezi Londra’da bulunan Global Resources Partnership‘in Başkanı, aynı zamanda bölgemizdeki enerji bakanlarını ve şirket başkanlarını münhasır bir çatı altında bir araya getiren The Bosphorus Energy Club’un Kurucusu ve İcra Başkanı Sn. Mehmet ÖĞÜTÇÜ, NATO’nun kritik enerji altyapısı, Türk Akımı Projesi, Doğu Akdeniz gazı, petrol fiyatlarının geleceği, Paris İklim Konferansı’nın etkileri, BOTAŞ’ın ayrıştırılması gibi enerji alanındaki kritik konulara değinmiştir.

Bir sonraki söyleşimizde buluşmak üzere…

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu