Enerji ve tabii kaynaklar sektörünün uzman isimlerinin katılımı ile düzenlediğimiz Enerji ve Tabii Kaynaklar Söyleşilerinin Sekizincisi 18 Nisan 2017 Salı günü gerçekleştirilmiştir.

Söyleşimizde konuşmacı olarak Enerji Piyasaları ve Politikaları Enstitüsü (EPPEN) Başkanı Sayın Dr. Volkan ÖZDEMİR katılmış olup,

Söyleşi kapsamında “Doğal Gaz Piyasaları ve Dünya Enerji Güvenliği” başlığı altında;

  • Günümüze kadar görülen “Dünya Doğal Gaz Piyasaları Modelleri”
  • 2020’li yıllardan sonra görülmesi muhtemel piyasa model/modelleri
  • Doğal Gaz Piyasalarında Serbestleşme-Liberalleşme ve Kamu Bakışı
  • Doğal Gaz Piyasalarında Öncü Şirketler ve Konumları

vb. konular hakkında bilgi paylaşımında bulunulmuştur.

Söyleşi davetimize konuşmacı olarak katılan Sayın Dr. Volkan ÖZDEMİR’e derin teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Söyleşilerimiz tüm hızıyla devam edecektir.

Bir sonraki söyleşimizde buluşmak dileğiyle

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu