ETK Uzmanları Derneği Üçüncü Olağan Genel Kurulu Duyurusu

Değerli Üyelerimiz;

Derneğimizin Tüzüğüne göre her yılın Mart ayı içerisinde Olağan Genel Kurulumuzu yapmamız gerekmektedir. Buna göre Üçüncü Olağan Genel Kurul Toplantısı 15 Mart 2017 Çarşamba günü Saat 18:00’de Bakanlığımız Kampüsü içinde yer alan TEDAŞ Misafirevi’nde yapılacaktır. Derneğimizin en yetkili karar alma organı olan Genel Kurul’da; gerekli tüzük değişikliklerini yapmak ve içinde olduğumuz döneme ilişkin bilgilendirmeleri yapmak, önümüzdeki dönem faaliyetlere ilişkin kararlar almak ve yeni dönemde görev alacak yönetim ve denetim kurullarının belirleyebilmek için katılımınız önem arz etmektedir. Toplantı yeter sayısı sağlanamazsa ikinci toplantı 22 Mart 2017 günü saat 18:00’de TEDAŞ Misafirevi’nde yapılacaktır.

Bu çerçevede Genel Kurul gündemi aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

 • Seçimli Genel Kurul için salt çoğunluğun Genel Kurul’da bulunduğunun tespiti ve tutanak altına alınması
 • Başkan, vekil ve kâtipten oluşan 3 kişilik divan kurulunun belirlenmesi
 • Açılış konuşması
 • Faaliyet raporu sunulması
 • Mali raporun sunulması
 • Denetim Kurulu tarafından Denetim Raporunun sunulması
 • Denetim Kurulunun ibrası
 • Yönetim kurulunun ibrası
 • Tüzük değişiklik önerilerinin görüşülmesi
 • Dernek organlarının ve adayların tanıtılması
 • Seçim
 • Seçim sonuçlarının ilanı
 • Dilek, temenniler ve kapanış

Genel kurulda gündem maddesi eklenmesi için tüzük hükümlerine ve söz almak için genel kurul esnasında divan kurulunca belirlenen usullere uyulması gerekmektedir.

Tüzük değişiklik önerisi için tıklayınız.

Görüş ve önerileriniz için derneğimizin mail adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz

(info@etkuzmanlari.org)

Bilgilerinize sunar, iyi günler dileriz.

Saygılarımızla,

ETK Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu

28.02.2017