Enerji ve Tabii Kaynaklar sektörlerindeki güncel gelişmelerin ve konuların ETK Uzmanları arasında belli periyotlarla tartışılmasını amaçlayan “ETK Uzmanları Masa Toplantıları” nın ikincisi 26 Aralık Salı günü 18:00-19:30 saatleri arasında Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi binasında yapılmıştır.

Elektrik Enerjisi Arz Güvenliğinin Bir Parçası Olarak Talep Tarafı Katılımı“nın tartışıldığı toplantıda bir sunum gerçekleştiren ETK Uzmanı Özgür SARHAN’a ve katılım sağlayan değerli arkadaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz

Ayrıca Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi binasını bu toplantı için bizlere sunan değerli yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.

Sayın Özgür SARHAN’ın sunumu için tıklayınız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu