Enerji ve Tabii Kaynaklar sektörlerindeki güncel gelişmelerin ve konuların ETK Uzmanları arasında belli periyotlarla tartışılmasını amaçlayan “ETK Uzmanları Masa Toplantıları” nın üçüncüsü 3 Ocak 2018 Çarşamba günü 18:00-19:30 saatleri arasında Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi binasında yapılmıştır.

Binalarda Yerinde Üretim ve Enerji Verimliliği” konusunun tartışıldığı toplantıda bir sunum gerçekleştiren Yönetim Kurulu Üyemiz ETK Uzmanı Oğuz Kürşat KABAKÇI’ya ve katılım sağlayan değerli arkadaşlarımıza en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz

Ayrıca Dünya Enerji Konseyi Türk Milli Komitesi binasını bu toplantı için bizlere sunan değerli yöneticilerimize de ayrıca teşekkür ediyoruz.

Sayın Oğuz Kürşat KABAKÇI’nın sunumu için tıklayınız.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu