Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi kapsamında yeniden kurgulanmakta olan kamu yönetimi sisteminde önemli bir yer tutan Kamu Uzmanlarının yer aldığı Platform, üye dernek sayısı 12’ye ulaşarak yeniden teşekkül ettirildi. Avrupa Birliği Uzmanları Derneği, Başbakanlık Uzmanları Derneği, Çevre ve Orman Uzmanları Derneği, Devlet Gelir Uzmanları Derneği, Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği, Gümrük ve Ticaret Uzmanları Derneği, Hazine Uzmanları Derneği, Kamu İhale Uzmanları Derneği, Kültür ve Turizm Uzmanları Derneği, Maliye Uzmanları Derneği, Sosyal Güvenlik Uzmanları Derneği ve Yasama Uzmanları Derneği’nin katılımıyla kurulan Platform, halihazırda binlerce kariyer uzmanını temsil etmekte olup, önümüzdeki dönemde misyon olarak kamu yönetimi inşa sürecinde modern yönetim anlayışı çerçevesinde bürokratik oligarşiye karşı üstlenebileceği rollere ve vatandaş odaklı yönetim ile Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminde kamu yönetimine ilişkin katkı sunmayı ve bu yeni kamu yönetimi anlayışının merkezinde yer alan bir paydaş olarak kariyer uzmanların mesleki gelişimlerine hizmet etmeyi amaçlamaktadır. Gerek 666 sayılı KHK sürecinde “imtiyaz değil, adalet istiyoruz” anlayışıyla yeni kariyer uzmanlık sistemine ilişkin olarak etkin çalışmalarda bulunan, gerekse de 2014 yılında kariyer uzmanlıklarda aranan niteliklerinin zayıflatılmasına yönelik düzenlemenin kanunlaşmaması talebinde bulunarak düzenlemeden vazgeçilmesine katkı sağlayan Kamu Uzmanları Platformu yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde bir sivil toplum inisiyatifi olarak faaliyetlerine devam etmektedir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu