Olağan Genel Kurul Duyurusu

Değerli Üyelerimiz;

İlk Olağan Genel Kurul toplantımız 21 Kasım Cumartesi Günü Saat 11:00’de TEDAŞ Konferans Salonu’nda yapılacaktır. Derneğimizin en yetkili karar alma organı olan Genel Kurul’a katılımınız önem arz etmektedir. Genel Kurul için yeterli çoğunluk sağlanamadığı takdirde ikinci toplantı 28 Kasım 2015 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

Önümüzdeki Genel Kurul geçici yönetim kurulunun yerine önümüzdeki dönem görev yapacak asil yönetim kurulunu seçmek, gerekli tüzük değişikliklerini yapmak ve önümüzdeki dönem faaliyetlere ilişkin kararlar almak üzere toplanmaktadır. Bu çerçevede Genel Kurul gündemi aşağıdaki şekilde planlanmıştır:

Genel Kurul Gündemi

Seçimli Genel Kurul için salt çoğunluğun Genel Kurul’da bulunduğunun tespiti ve tutanak altına alınması

Başkan, vekil ve kâtipten oluşan 3 kişilik divan kurulunun belirlenmesi

  1. Açılış konuşması
  2. Geçici yönetim kurulunun ibrası
  3. Tüzük değişikliklerinin görüşülmesi
  4. Aidat miktarlarının belirlenmesi
  5. Dernek organlarının ve adayların tanıtılması
  6. Seçim
  7. Seçim sonuçlarının ilanı
  8. Dilek, temenniler ve kapanış

Genel kurulda söz almak isteyenlerin genel kurul esnasında divan kurulunca belirlenen usullere uyması gerekmektedir.

Görüş ve önerileriniz için derneğimizin mail adresi üzerinden iletişim kurabilirsiniz (info@etkuzmanlari.org)

Saygılarımızla,

ETK Uzmanları Derneği
Geçici Yönetim Kurulu