6 Temmuz 2018 

Link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706-5.htm

Link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/07/20180706-17.htm

______________________________________________________________________________________________________________

29 Haziran 2018 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

21 Haziran 2018 

Başvurular, 23/10/2018 tarihi saat 12:00’a kadar, Yenilenebilir Enerji Genel Müdürlüğü’ne elden teslim edilecektir. Yarışma yeri, tarihi ve saati, İdare tarafından yarışmacılara bildirilecektir.

Yarışma Başlangıç Tavan Fiyatı: 8,00 ABD Dolar-cent/kWh’tir.

İlan için: http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2018/06/20180621-4.htm#%C3%8702 

Söz konusu Karara eklenen maddeyle, sözleşme gücü ile sınırlı olmak üzere, mesken aboneleri için 10 kW’a kadar (10 kW dahil), ticarethane, sanayi, tarımsal sulama ve aydınlatma aboneleri için ise 1000 kW’a kadar (1000 kW dahil) yenilenebilir enerji kaynaklarına dayalı çatı ve cephe uygulamalı elektrik üretim tesislerinde üretilen ihtiyaç fazlası elektrik enerjisi için kendi abone grubuna ait perakende tek zamanlı aktif enerji bedeli, tesisin işletmeye giriş tarihinden itibaren on yıl süre ile uygulanması kararlaştırılmıştır.

İlgili Karar için: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180621-3.pdf 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

12 Haziran 2018 

İlgili Link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180612-17.pdf

İlgili Link: http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2018/06/20180612-4.htm#%C3%A709

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

1 Haziran 2018 

İlgili Link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180601-13.pdf

İlgili Link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/06/20180601-10.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

31 Mayıs 2018

İlgili Link: http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2018/05/20180531-4.htm#%C3%8703

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

30 Mayıs 2018

Yönetmelik Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180530-2.htm

Karar Linki: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180530-8.pdf

İlgili Link: http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2018/05/20180530-4.htm#%C3%8710

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

29 Mayıs 2018 

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180529-17.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180529-10.pdf

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

25 Mayıs 2018 

İlgili link: http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180525-13.pdf

İlgili link: http://www.resmigazete.gov.tr/ilanlar/eskiilanlar/2018/05/20180525-3.htm#A26

_____________________________________________________________________________________________________________________________________

23.05.2018-Maden Bölgelerine ve Ruhsatların Taşınmasına İlişkin Yönetmelikhttp://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2018/05/20180523-2.htm )