Uluslararası “Sektörel Makaleleri İnceleme Çalışma Grubu”

Bilindiği üzere üyelerimiz tarafından hazırlanan ve kamuoyuna açık verilerden elde edilen enerji ve tabii kaynaklar sektörlerine yönelik raporlar http://www.etkuzmanlari.org/uye-raporlari/ adresimizde yayımlanmaktadır.

İlgili adresimizde yer alacak bu ve benzer raporların daha efektif ve geniş alana yayımlanması ve önümüzdeki dönemlerde de uygulanmasına yönelik örnek olması amacıyla, 09.01.2018 tarihli yönetim kurulu kararı ile;

Enerji ve tabii kaynaklar sektörlerine yönelik yapılmış kamuoyuna açık, güncel uluslararası makale çalışmalarının (Uluslararası Kuruluşların raporları, bildirileri ve akademik makaleler) incelenmesi ve Türkçe olarak özetlenmesi veya raporlanması kapsamında “Sektörel Makaleleri İnceleme Çalışma Grubu” oluşturulmuştur.

Saygılarımızla

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu