Türkçe Özet Raporlar Serisi-T14 – “IEA Global Energy Review 2020”

“Küresel enerji talebi 2020 yılının ilk çeyreğinde %3,8 azalmıştır ki bunun büyük çoğunluğu karantinaların uygulanmaya başlandığı Mart
ayında gerçekleşmiştir.”

 

“Türkçe Özet Raporlar Serisi -T14 Raporu “IEA Global Energy Review 2020” için:

Küresel Enerji İncelemeleri -Global Energy Review- T14 Raporu