Tüzük

2. Olağan Genel Kurul Toplantısı sonucunda yapılan değişikliklerin derç edildiği tüzüğümüz İl Dernekler Müdürlüğü tarafından onaylanmış olup onaylı tüzüğümüzün son haline buradan ulaşabilirsiniz.

ETK Uzmanları Derneği Tüzüğü