Üyelik

Derneğimize üye olmak isteyen ETK Uzmanı ve Uzman Yardımcıları, Yönetim Kurulu Katibine aşağıdaki linkteki Başvuru Formu ve Dilekçe Örneği ile başvurmak zorundadır.

Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, Yönetim Kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanacak ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilecektir.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu