uzmANaliz Dergimizin Yayımlanmasının Genel Zaman Planlaması

ETK Uzmanlarının ve Uzman Yardımcılarının kariyer gelişimlerine katkı sağlamak, Uzmanlık Kültürünü Oluşturmak ve Sağlamlaştırmak ve Enerji ve Tabii Kaynaklar sektöründe bilgi akışına katkı sağlamak amacıyla belli periyotlarla yayımlanacak uzmANaliz dergimiz için genel zaman planlamasının güncel hali şu şekildedir.

Zaman Planlaması:

17.07.2017-18.08.2017 : Makalelerin Hazırlanması

21.08.2017-25.08.2017 : Makalelerin Tarama İşlemi ve Görüş Alınması

Ekim Ayı : Derginin Tasarımı

Kasım Ayı : Derginin Yayımlanması

Not: Yayımlanacak derginin ilk sayısı 09.10.2017 tarihli ve 36 no.lu Yönetim Kurulu Kararı ile kamuoyuna kapalı şekilde ETKB makamı üst yöneticilerine ve dernek üyelerine paylaşılacaktır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği

Yönetim Kurulu