Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneğinin yayın organı olan uzmANaliz Dergisinin 2017 yılı sonunda çıkarılan 1. sayısının bütününe aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

Yazar

Konu

Tür

Giriş

Çalışma Grubu

Uluslararası Enerji Ajansı Enerji Verimliliği 2017 Raporunda Ön Plana Çıkan Bilgiler

Rapor

Bahadır Sercan GÜMÜŞ

Faz Değiştiren Maddelerin Enerji Depolamadaki Yeri

Makale

Barış SANLI

Reel Elektrik Fiyatları Düşüşe Devam Eder mi?

Makale

Bilal DÜZGÜN

Termik Santrallerde Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması -I

Makale

Engin İLSEVEN

Orta ve Uzun Dönemli Fiyat Tahmin Çalışmaları İçin Elektrik Talebinin Tahmin Edilmesi

Makale

Oğuz Kürşat KABAKÇI

Türkiye’de Yeni Yapılan Binaların Çatılarında Belirli Güçlerde Fotovoltaik Panel Kullanımının Zorunlu Tutulmasının Etkilerinin İncelenmesi

Makale

Onur DÖNMEZÇELİK

Türkiye’de Resmi Elektrik Talep Tahmini Uygulamaları –I– Genel Bakış

Makale

Osman ERK

Uluslararası Petrol Piyasalarında Yedi Kızkardeşler ve Yeni Yedi Kızkardeşler

Makale

Özgür SARHAN

Enerji Sektöründe Veriye Ulaşmak

Makale

Salih SARI

Nükleer Enerjinin Dünü, Bugünü ve Yarını: Sayısal Veriler Temelinde Bir Değerlendirme

Makale

Yunus GÜLBAHAR

İki Kat Zorluk: Daha Fazla Enerji, Daha Az Emisyon

Çeviri

Çalışma Grubu

İstatistiki Bilgiler

Rapor

Söz konusu Dergi derneğin temel kuruluş amaçlarından biri olan “Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanlarının kariyer ve kültürel gelişimlerine katkıda bulunmak ve bilimsel araştırmalar yapmak, yayınlamak ve yapılmasına katkı sağlamak” hükmü kapsamında paylaşılmakta olup, dergide yer alan yazıların her türlü hukuki sorumluluğu yazarlara aittir ve yazılarda yer alan görüşler kesinlikle herhangi bir resmi kurumun görüşlerini yansıtmamaktadır.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Uzmanları Derneği
Yönetim Kurulu