ETK Uzmanlık Tezleri Konu Başlıkları

Uzman ETK Uzmanlık Tezi
Ahmet ANIL Türkiye’de Enerji Verimliliği Finansmanı: AB Ülke Örneklerinin İncelenmesi ve Türkiye için Bir Model Önerisi – Özet
Ali AĞIRTOPÇU Türkiye Elektrik Piyasasında Tüketicinin Korunması ile Tüketici Şikâyetlerinin Çözüm Mekanizmaları ve Öneriler – Özet
Alper AYDIN Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Kömür Sektörlerinde Uygulanan Teşviklerin Türkiye’nin Yerli Kömür Politikaları Doğrultusunda İncelenmesi – Özet
Bilal DÜZGÜN Fosil Yakıtlı Termik Santrallerde Mevcut Durum Değerlendirmesi ve Enerji Verimliliğinin Artırılmasına Yönelik Bir Alan Araştırması  – Özet
Emrah SOLAK Elektrik Üretim Yatırımlarının İletim Sistemi Yatırımlarına Etkileri
Engin İLSEVEN Türkiye Elektrik Piyasasında Fiyat Oluşumunun Modellenmesi ve Fiyat Tahmini
Erhan ÇAKIR Agrega Ocaklarında Rehabilitasyon Ve Geri Kazanım Planlaması – Özet
Fadime İLİSULU Elektrik Piyasasında Akıllı Şebekeler ve Talep Tarafı Yönetimi: Dünya Uygulamaları ve Türkiye için Öneriler
Görkem GÜNGÖR Türkiye’de Uranyum Madenciliği ve Nükleer Yakıt Üretiminin Ekonomik Etkisinin Değerlendirilmesi – Özet
Hakan Şener AKATA Kesintili Yenilenebilir Enerji Kaynaklarının Elektrik Sistemi Güvenilirliğine Etkisinin İncelenmesi
Latife DEMİRTAŞ Enerji Politika Hedeflerinin Gerçekleşme Analizi
Mehmet Alper AKGÜL Türkiye Rüzgar Enerjisi Politikası Ve Rüzgar Enerjisi Santrallerinin Üretim Projeksiyonu
Muhammed Necip ERİM Rüzgar Türbinlerinin Radar Sistemlerine Olan Etkileri ve Türkiye’de Teknik Etkileşim Analizi Sürecinin İncelenmesi
Murat ÇİFTÇİ Türkiye Doğal Gaz Arz Güvenliğine Bakış: Arz Talep Dengesi ve Senaryolar – Özet
Müge ÇELİK Türkiye’deki Linyit Kaynaklı Elektrik Üretim Santrallerinin Performanslarının İncelenmesi ve Performans Tabanlı Düzenleme Uygulaması
Oğuz Kürşat KABAKÇI Türkiye’de Bulunan Farklı Bina Tipolojilerinde Yerinde Üretim Olanaklarının Enerji Verimliliği Çerçevesinde Değerlendirilmesi –Özet
Onur DÖNMEZÇELİK Elektrik Tüketimi ile GSYH İlişkisi Altında Türkiye’deki Elektrik Dağıtım Şirketlerinin Performanslarının Veri Zarflama Analizi ile Sınıflandırılarak İncelenmesi – Özet
Ömer Faruk GÜMRÜKÇÜ Elektrik Sektöründe Belli Başlı Kapasite Mekanizmaları Uygulamalarının İncelenmesi ve Türkiye Piyasasına Yönelik Analiz Ve Öneriler
Özgür SARHAN Elektrik Enerjisi Arz Güvenliğinin Bir Parçası Olarak Tüketici: Talep Tarafı Katılımı – Özet
Salih SARI Türkiye’de Kurulacak Nükleer Santrallerin İhtiyaç Duyacağı Teknik Personelin Türkiye’deki Teknik İnsan Kaynağından Karşılanması
Saniye KESER Türkiye’de İklim Değişikliği ile Mücadele: İklim Değişikliği Finansmanı ve Enerji Sektörü İklim Finansmanı Hazırlığı
Tuğrul Çağrı CİNKARA Nükleer Santral Kaynaklı Radyoaktif Atıkların Bertarafı ile Kullanılmış Yakıtların Uzun Süreli Depolanması ve Bertarafı: Türkiye Perspektifi
Ümit ÇALIKOĞLU Yenilenebilir Enerji Sertifika Uygulamalarının İncelenmesi ve Türk Enerji Mevzuatına Entegrasyonu
Dernek üyesi uzman arkadaşlarımızın tez konuları ve özetleri, ilgili üyelerimizin onay vermesi şartıyla bu bölümde yayımlanmaktadır. Güncellemeler devam etmektedir. Not: Tezlerde yer alan görüşler yazarların kendi görüşleri olup, kesinlikle herhangi bir kurum ve kuruluşun görüşlerini yansıtmamaktadır.