Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Onur DÖNMEZÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı

Hakan Şener AKATA
Başkan Yardımcısı

Oğuz Kürşat KABAKÇI
Yayından Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi

Alper AYDIN
Katip

Recep UZUNOĞLU
Hukuktan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi

Latife DEMİRTAŞ
Sayman

Ahmet ANIL
Eğitimden Sorumlu
Yönetim Kurulu Üyesi