Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Onur DÖNMEZÇELİK
Yönetim Kurulu Başkanı

Yunus GÜLBAHAR
Katip/Sekreter

Turgut ÖLEMEZ
Yönetim Kurulu Üyesi

Alper AYDIN
Başkan Vekili

Ahmet ANIL
Yönetim Kurulu Üyesi

Özge A. YILDIZ
Sayman

Halil ORUÇ
Yönetim Kurulu Üyesi